Wybory zakładowe ZZKMiT na kadencję 2018 - 2023 oraz XVI Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy 20.04.2018