25 sierpnia: Prywatyzacja czy amputacja? Związki zawodowe alarmują o masowych redukcjach zatrudnienia w Elektrowni Połaniec

2010-08-25 11:17

Wszystkie organizacje związkowe w GK Enea S.A. w tym OPZZ - Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków są postawione na baczność wobec możliwości sprzedaży Enei francusko-belgijskiemu inwestorowi. Związki donoszą, iż istnieje obawa, że inwestor, podobnie jak uczynił to w Elektrowni Połaniec, zlikwiduje tysiące miejsc pracy w poznańskiej Enei, podzieli przedsiębiorstwo na dziesiatki spółek i zlekceważy podpisane porozumienia.