Seminarium Rozwiązywanie sporów zbiorowych .

2011-06-03 16:14

 

Wdniu 26-05-2011 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się seminarium z okazji 20-lecia obowiązywania przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak w swym wystąpieniu podkreśliła, że dwudziestoletni okres obowiązywania przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych stanowi okazję do podsumowania doświadczeń związanych z praktycznym stosowaniem jej przepisów oraz daje możliwość nakreślenia proponowanych kierunków ewentualnych zmian legislacyjnych w tym zakresie.
W sesji poswięconej rozwiązywaniu sporów zbiorowych w systemie prawa pracy w Polsce- prowadzonej przez prof.Arkadiusza Sobczyka z Uniwersytetu Jagielońskiego, głos zabrali Jan Guz - Przewodniczący Ogólopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Zbigniew Żurek - Wiceprezes BCC, Jacek Męcina - Doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Monika Gładoch - Pracodawcy RP, Dorota Kramarczyk - Ministerstwo Sprawiedliwości, Halina Tulwin - Państwowa Inspekcja Pracy oraz Katarzyna Jaworska z Mazowieckiej Komisji Dialogu Społecznego.
 
Druga część seminarium poświęcona była omówieniu doświadczeń w rozwiązowaniu sporów zbiorowych z pozycji mediatora. Sesję prowadził prof. Kazimierz Kloc Przedstawiciel Stowarzyszenia z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Tezy do dyskusji wygłosili sędzia Artur Rycak oraz mediatorzy Michał Kuszyk i Władysław Rychłowski. Związek nasz reprezentował Mediator MPiPS - Przewodniczący Zarządu ZZKMiT Adam Wesołowski.