Skład Komisji Rewizyjnej.

2010-10-13 15:47

1.    Przewodniczący            Alfred Nyczka

2.    Wiceprzewodniczący       Karol Trzensiok

3.    Sekretarz                  Franciszek Musialik

4.    Członek                    Adam Pogorzelski

5.    Członek                    Krzysztof Zazuwiak