XIII ZJAZD DELEGATÓW ZZKMiT - XXX LECIE ZZKMiT

2012-10-23 16:20

W dniu 17.10.2012r. w świetlicy PKM Katowice Sp. z o.o. w Katowicach odbył się XIII Zjazd Delegatów naszego Związku.
Zjazd był podsumowaniem połowy kadencji działalności Związku, oraz odzwierciedleniem XXX Lecia powstania
naszego Związku. Z tego też powodu odznaczono złotymi oraz srebrnymi odznakami ,,Za zasługi dla OPZZ"
najbardziej aktywnych członków Związku. Złotą odznaką odznaczono; kol. Jana Huzarewicza,  kol Gowika Kazimierza,
kol. Zbyszka Pacześnego oraz kolegę Alfreda Nyczkę
.       Srebrną odznaką odznaczono;  

kol.Ćwieląga Henryka,
kol. Pietrzaka Marka, koleżankę Bożenę Szwarlik, koleżankę Beatę Duma, koleżankę Emilię Ściesińską,
kol. Józefa Kulę, kol.Mazanka Mariana, kol Henryka Kanię, kol.Daniela Czerwonkę oraz kol. Pawła Pencko.