XIV ZJAZD DELEGATÓW 21- 03 - 2014r.

2014-03-24 21:26

W dniu 21.03.2014r w naszym Związku odbył się XIV Zjazd Delegatów. Zjazd był podsumowaniem działalności Zarządu Związku w 4-ro letniej kadencji w latach 2010 - 2014r,  miał charakter sprawozdawczo- wyborczy. Został wybrany nowy Zarząd Związku oraz Komisja Rewizyjna na kadencję 2014 -2018r. Na Przewodniczącego Zarządu naszego Związku został wybrany kolega Adam Wesołowski, który został wybrany po raz drugi z rzędu na następną kadencję, zdarzyło się to po raz pierwszy w historii naszego Związku.

Do Zarządu Związku weszły następujące osoby:
 

1.  Wesołowski Adam   - Przewodniczący ZZKMiT
2.  Bober Wacław       - Przewodniczący PST,,Transgór"  S.A. w Rybniku

3.  Ćwieląg Henryk      - Przewodniczący PKM M Sp. z o.o. w Świerklańcu

4.  Huzarewicz Jan     - Przewodniczący PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju

5.  Abramczyk Janusz  - Przewodniczący MZK w Jastrzębiu Zdroju

6.  Kula Józef          - Przewodniczący PKM Sp. z o.o. w Jaworznie

7.  Kania Leszek        - Przewodniczący ZKM w Zawierciu

8.  Pencko Paweł        - Przewodniczący PKM Sp. z o.o. w Tychach

9.  Mazanek Marian     - Przewodniczący PKM Katowice Sp. z o.o. w Katowicach

10. Bijak Przemysław   - Przewodniczący Rejon Nr 1 Tramwaje Śl. S.A. w Będzinie

11. Kroczek Ryszard    - Przewodniczący Rejon Nr 2 Tramwaje Śl. S.A. w Katowicach

12. Duma Beata         - Przewodnicząca  Rejon Nr 3 Tramwaje Śl. S.A. w Bytomiu

13. Ściesińska Emilia   - Przewodnicząca  Rejon Nr 4  Tramwaje Śl. S.A. w Gliwicach

14. Wieczorek Marian  - Przewodniczący ZUR w Chorzowie

15. Kania Henryk       - PKM Katowice Sp. z o.o. w Katowicach

16. Mańka Grażyna     - Rejon Nr 3  Tramwaje Śl. S.A. w Bytomiu

 

W skład  Komisji Rewizyjnej weszli:

 

1. Nyczka Alfred      - PKM Katowice Sp. z o.o. w Katowicach

2. Pogorzelski Adam   - PKM Sp. z o.o. w Tychach

3. Trzensiok Karol     - Tramwaje Śl. S.A. Dyrekcja

4. Zazuwiak Krzysztof - PKM Katowice Sp. z o.o. w Katowicach

5. Musialik Franciszek - Tramwaje Śl. S.A.  Rejon Nr 3 w Bytomiu

Przewodniczący ZZKMiT 2014 - 2018r.

ZARZĄD ZZKMiT

Komisja Rewizyjna ZZKMiT