XV Zjazd Delegatów - XXXV Lecie Związku

2017-06-30 20:36

Wdniu 21-06-2017r. odbył się XV sprawozdawczy Zjazd Delegatów. Miał on również charakter uroczysty jubileuszowy, gdyż nasz związek w tym roku obchodzi XXXV- lecie powstania związku. W związku z jubileuszem zostały wręczone działaczom związkowym złote i srebrne odznaczenia ,,Za zasługi dla OPZZ". Złotą odznaką odznaczono  koleżankę Emilię Ściesinską, kolegę Mariana Mazanka, Leszka Kanię i Ryszarda Kroczka. Srebrną odznaką za zaslugi dla OPZZ odznaczono koleżankę Grażynę Mańka, kolegę Przemka Bijaka, Krzysztofa Zazuwiaka, Adama Pogorzelskiego,Franciszka Musialika, Krzysztofa Olesia oraz Janusza Abramczyka. Swoją obecnością zaszczycił nas Przewodniczący Rady OPZZ woj, śląskiego Henryk Moskwa, Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w R.P Bogdan Bucholc, jak również Wiceprzewodniczący ZZPTP w R.P. Krzysztof Tomaszewski. Na Zjeździe zostały podjęte zmiany uaktualniające obowiązujący Statut związkowy jak również naniesione zmiany statutowe na dalsze lata naszej działalności związkowej. Zostało przedstawione Delegatom sprawozdanie finansowe od początku kadencji tj. od marca 2014r do maja 2017r, oraz przedstawiono preliminaż na rok 2017/2018r, które zostały zatwierdzone przez zebranych Delegatów.