Widmo Strajku w Tramwajach ŚL.S.A.

2011-04-13 22:17

Brak porozumienia Związków Zawodowych działających w Spółce z Zarządem Tramwajów Śląskich w sprawie wysokosci wzrostu płac w 2011r. spowodował bardzo napiętą sytuację. 01.04.2011r. wszystkie centrale Związkowe wystąpiły z żądaniami między innymi podwyżki płac - wchodząc w spór zbiorowy z pracodawcą. Termin na spełnienie postulatów upływa 14-stego kwietnia.  Czy Zarząd Spółki pójdzie po rozum do głowy i pochyli się na poważnie nad problemami załogi?  Na dzis trudno odpowiedzieć. Wszystkie zakłady Spółki zostały oflagowane. Determinacja załogi jest ogromna. Jeżeli Zarząd Spółki nie pójdzie drogą dialogu i wzajemnego poszanowania, niechybnie w krótkim czasie konflikt przerodzi się w strajk, bo koszty życia w ostatnim czasie wzrosły do niewyobrażalnych rozmiarów i brak jakiejkolwiek rekompensaty już spowodował znaczną deprecjację naszych poborów. Jeszcze jest szansa na zażegnanie konfliktu, jednakże Zarząd Firmy musi podjąć decyzję o uruchomieniu podwyżek lub przygotować się na najgorsze czyli STRAJK.

Fotogaleria: Akcja Protestacyjna