Informacje o nas

 

 

 

 

Związek Zawodowy Komunikacji  Miejskiej i Transportu powstał 25 listopada 1982 roku w dawnym WPK Katowice. Na skutek reformy administracyjnej kraju oraz szeregu przekształceń organizacyjnych w zakładach, na terenie których działał, nazwa Związku ulegała nieznacznym modyfikacjom. Obecnie Związek działa na terenie ośmiu zakładów komunikacji miejskiej autobusowej oraz na terenie 5 zakładów tramwajowych, skupiając w swoich szeregach łącznie ponad 900 członków. Jesteśmy zrzeszeni w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, którego strukturą terytorialną jest Rada OPZZ woj. śląskiego z siedzibą w Katowicach, przy Pl. Grunwaldzkim 8-10. 

Ponadto zrzeszamy się w strukturze federacyjnej- Federacja Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w R.P. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Siedmiogrodzkiej 20. Pomimo bardzo licznej i niejednokrotnie populistycznie nastawionej „konkurencji związkowej” od szeregu lat jesteśmy najbardziej licznym związkiem zawodowym w Spółce Tramwaje Śląskie S.A. oraz wielu firmach komunikacji autobusowej, ponieważ zawsze realnie podchodzimy do problemów załóg, nie obiecując przysłowiowych „gruszek na wierzbie”, uparcie jednak dążąc do skutecznego rozwiązania zaistniałych problemów pracowniczych.