SEMINARIUM KRAKÓW 27-29.01.2011r.

2011-02-05 19:35

W dniach 27-29.01.2011 w Krakowie odbyło się seminarium o tematyce ,,Zadania i rola Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego w kształtowaniu strategi rozwoju województw i przeciwdziałaniu problemom społecznym" Seminarium jest częscią Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bardzo ciekawa tematyka szkolenia, jak niwelowanie barier w prowadzeniu efektywnego dialogu społecznego, w tym promowanie negocjacyjnego rozwiązywania sporów i sporów zbiorowych, zwiększenie umiejętnosci negocjacyjnych,- podniesienie wiedzy na temat zapobiegania problemom społecznym , oraz wiedzy z zakresu zadań i roli WKDS. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej w procesie dialogu społecznego w szczególnosci na szczeblach zakładu pracy, regionalnym i branżowym. Uczestnictwo w Seminarium pozwoliło nam na wzajemne zrozumienie istoty problemów i poznanie punktów ich widzenia.

Fotogaleria: SEMINARIUM KRAKÓW