XVI- ty Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 20.04.2018r

2018-04-21 20:10

20 kwietnia 2018r odbył sie w naszym Związku  XVI-ty Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Przedstawiono sprawozdanie z  naszej działalności za okres jednego roku tj. od XV -tego Zjazdu, który odbył się w ubiegłym roku w czerwcu. Przedstawiono plan działalności na dalsze lata- preliminarze na rok 2019 i 2020.  Wybrano nowy Zarząd na 5-cio letnią kadencję 2018 - 2023r, oraz Komisję Rewizyjną. . Nowym Przewodniczącym naszego Związku po raz 3-ci z rzędu został jednogłoścnie wybrany kolega Adam Wesołowski. Nowy Zarząd liczy 15 osób, oraz Skład Komisji Rewizyjnej 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały przydzielone funkcje związkowe. Na Wiceprzewodniczących Zarządu zostali powołani Ryszard Kroczek oraz Marian Mazanek, na Sekretarza Zarządu został powołany Henryk Kania. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Alferd Nyczka. Koordynatorem d/s komunikacji tramwajowej został Ryszard Kroczek , natomiast koordynatorem d/s komunikacji miejskiej - autobusowej został Marian Mazanek.

W skład Zarządu ZZKMiT w Katowicach weszli:

1. Adam Wesołowski - Przewodniczący Zarządu ZZKMiT 

2. Ryszard Kroczek - Wiceprzewodniczący Zarządu - Przewodniczący w R - 2 w Katowicach.

3. Marian Mazanek - Wiceprzewodniczący Zarządu - Przewodniczący w PKM w Katowicach

4. Henryk Kania - Sekretarz Zarządu  ZZKMiT

5. Daniel Zawadzki - Przewodniczący  w R - 1 w Będzinie

6. Beata Duma - Przewodnicząca w R - 3 w Bytomiu

7. Henryk Konieczny - Przewodniczący w R - 4 w Gliwicach

8. Marian Wieczorek - Przewodniczący w ZUR w Chorzowie

9. Regina Katrniok - Wiceprzewodnicząca w R - 3 w Bytomiu

10. Janusz Abramczyk - Przewodniczący w MZK w Jastrzębiu

11. Krzysztof Oleś - Przewodniczący w PKM w Świerklańcu

12. Józef Kula - Przewodniczący w PKM w Jaworznie

13. Arkadiusz Kuczera  - Przewodniczący w PST,,Transgór" w Rybniku

14. Leszek Kania - Przewodniczący w ZKM Sp. z o.o. w Zawierciu

15. Aleksander Wysocki - Przewodniczący w PKM w Tychach.

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1. Alfred Nyczka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Karol Trzensiok - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Franciszek Musialik - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

4. Krzysztof Zazuwiak - członek Komisji Rewizyjnej

5. Adam Pogorzelski - członek Komisji Rewizyjnej